IKF 2015. - Ifjú Koreográfusok Fóruma nyílt pályázata.

Fiatal, pályájuk elején járó koreográfusok számára hirdet pályázatot a Közép-Európa Táncszínház.

A nyertes alkotó egy hétig dolgozhat a KET nyolc táncművészével profi színházi körülmények közt, majd munkájának eredményét a hét végén a közönség előtt is bemutathatja. Az elmúlt két évben 7 fiatal koreográfus - Jobbágy Bernadett, Újvári Milán, Pálfi Gabriella, Grecsó Zoltán, Ujszászi Dorottya, Varga Kinga és Gyulai Júlia - kapott lehetőséget, hogy egy hét alatt a Közép-Európa Táncszínház társulatával mozgássá formálja kidolgozott pályázatát és megtegye első lépéseit koreográfusi karrierjének útján.

Ebben az évben a programot már a nemzetköziség is megérintette; két dél-koreai táncművész is csatlakozott a társulathoz, hogy Gyulai Júlia január 17-én bemutatott demonstrációjában mutatkozhassanak be a magyar táncszakma előtt. Számos visszajelzés igazolja a program életre hívásának szakmai fontosságát. Ennek töretlen hitében 2015-ben is meghirdeti a társulat IKF 2015. - Ifjú Koreográfusok Fóruma nyílt pályázatát.
A pályamunkákat 2015. március 1-jéig várják.

A közelmúlt tapasztalatai azt mutatják, hogy az első darabjukra pályázó alkotók egyre kevesebben és egyre kevesebb támogatást kapnak, ha kapnak egyáltalán.
Új stratégia kidolgozására vállalkozik a KET, hogy folytathassák a legfiatalabb alkotókkal való együttműködést, illetve új távlatokat is nyithassanak az efféle munkáknak. A 2013-ban útjára indított IKF program visszaigazolta kezdeményezésük szükségességét: hét fiatal koreográfus mutatkozhatott be a KET táncművészeire készített munkájával. A sikeres bemutatók tapasztalatai nyomán úgy döntött a Közép-Európa Táncszínház szakmai vezetése, hogy ebben az évben is kiírja a pályázatot. A kiírás hűen követi az alapgondolatot, miszerint – ha a kétségkívül forrásigényes önálló új bemutatók létrehozása nélkül is, de – folytassák a legfiatalabb alkotók felkarolását, ezért:

A nyertes (3 fiatal) lehetőséget kap, hogy az adott kereteken belül alkotó munkát folytathasson: rendelkezésére bocsátják 8 profi táncosukat és próbatermet biztosítanak, ahol egy héten keresztül dolgozhat együtt az együttes táncművészeivel a művészeti vezető szakmai felügyelete mellett. A nyertes pályázónak rendelkezésére áll továbbá a Bethlen Téri Színház technikája és technikusa is. Mindezek segítségével a hét végén az elkészült munkából nyilvános demonstrációt tartanak. A demonstrációról fotódokumentáció készül, így a kidolgozott képek a fiatal alkotó későbbi pályázatai során jó referenciaként is szolgálhatnak. Az alkotóknak további lehetőséget biztosítanak a demonstráció előkészületeihez azzal, hogy a táncosoknak – igény szerint – tréningeket tarthatnak, az egy hetes próbafolyamat előtt, így az előadók megismerkedhetnek a fiatal koreográfus saját mozgásvilágával és az alkotó is megismerheti a demonstráció táncos résztvevőit.

Az IKF együttműködő partnerei a budapesti MU Színház és a Miskolci Nemzeti Színház. Az elkészült demonstrációk közül választva a budapesti partner bemutatkozási lehetőséget biztosít az alkotónak, a miskolci partner pedig a Miskolci Balettal teljesítheti ki az IKF demonstrációjára készített munkáját.
A KET 1989-es alapítása óta nyitott műhelyként működik. Az elmúlt 26 évben több mint 50 koreográfus dolgozott a folyamatosan megújuló társulattal. Olyan művészeket hívtak meg, akik művészi elképzeléseiket nem a bevált sémák mentén és biztonságos formák mozgásnyelvi kliséiben valósítják meg, hanem a járatlan út veszélyeit is vállalva, sajátos kifejezési eszközökkel hozzák létre táncszínházi előadásaikat. 2006 óta még nagyobb hangsúly került a koreográfusok meghívására és olyan fiatal tehetséges alkotók számára nyújtott bemutatkozási lehetőséget, akik szuggesztív előadásaikkal váltak szakmai körökben ismertté (Duda Éva, Gergye Krisztián, Hámor József, Katona Gábor, Pataky Klári, Réti Anna, Virág Melinda). A KET jelenlegi vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az alkotói kedvvel rendelkező, pályakezdő koreográfusoknak továbbra is teret biztosítson, annak érdekében, hogy kiderülhessen, hol rejtőzhetnek a következő magyar koreográfus generáció tehetségei.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok listája: Szakmai önéletrajz, - Referencia eddigi munká(k)ból (dvd), - Két ismert művész ajánlása,- A tervezett demonstráció szinopszisa, amely tartalmazza a lehetséges alkotótárs(ak), az   időpont(ok) és a szereplők létszámát is.

A pályázható időpontok:
- 2015. június, - 2015. szeptember, - 2016. január
Beadási / postára adási határidő: 2015. március 1.

A Pályázatot postai úton vagy személyesen a Táncszínház székhelyére a Bethlen Téri Színházba kell eljuttatni (1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3.).
További információ: Kun Attila művészeti vezetőnél.