Az Ezeregyéjszaka meséi

Minél kevesebbet olvasok, annál nagyobb a kívánságom, hogy az olvasmányaim között legyen valamilyen kapcsolat. Nem, nem - nem folytatásos regényekre gondolok. Kapcsolódásokra. Annak idején, amikor Tahir Shah könyvét olvastam, a „Kalandozások az Ezeregyéjszakában”, akkor gondolkodtam el az Ezeregyéjszakán. Olyan dolog volt számomra, amiről beszélünk, amit emlegetünk, sejtem nagyvonalakban – de igazából nem ismerem. Tahir Shah regényének többrétegű történeteinek egyik szálában felbukkan Richard Burton  (nem az amerikai színész!) által fordított Ezeregyéjszaka, amiről még addig soha nem hallottam.

A véletlent úgy is lehet értelmezni, hogy a jelenben felbukkan egy múltbeli gyökérből kihajtott virág. Talán nem is a szépsége ragad meg, hanem a felbukkanása.

Férjem, amikor elmondta, hogy kedvezményesen meg lehet vásárolni az első teljes magyarra fordított Ezeregyéjszakát hét kötetben – nem hagyott időt, hogy elgondolkodjak rajta, mert rögtön megindokolta. Friss, elsőunokás nagyszülők vagyunk, s ő arra gondolt, hogy majd az unokának fogjuk olvasni a szebbnél-szebb meséket - csak már legyen olyan korú. Férjem is, én is minden gyereknek olvastunk esténként mesét. Szóval, teljes volt a letámadás: különleges dolog, kedvezményes ár – és majd az unoká(k)nak olvassuk.

De beugrott: Kalandozások az Ezeregyéjszakában. És beugrott Burton, a Tahir Shah könyve szerinti  rasszita, szexista polihisztor, akinek Ezeregyéjszakájáról Harry Reeve kritikus az alábbiakat írta: „nincs úriember, aki hosszú ideig eltűrné, hogy ez a fertelmes mű könyvespolcán éktelenkedjen”. A kritika az 1884-86. években kiadott 10 kötetes fordításra vonatkozik. Innen kezdve még különlegesebbé vált az egész: vegyünk meg, ne vegyük meg?

Nem sajnáltam a fáradtságot: utána olvastam az interneten, elolvastam a könyvben a kiadó előszavát, beszéltem az Atlantisz Kiadó egyik munkatársával, s a virág - ami véletlenül így kihajtott - igazán szépnek, érdekesnek, mondhatni egzotikusnak tűnt.

Mi is az Ezeregyéjszaka? A kiadó szavaival élve: „ ..az évszázadok alatt született mezopotámiai, görög, perzsa, arab, héber, indiai történetek – a középkori keleti népi költészet és magas irodalom sajátos kombinációja… „ Megjelenik benne a kifinomult ízlés és a nyers erő, báj, gonoszság, tudás, rettegés, és minden emberi érzés. És az ember. A mesék felfogása szerint ember az, akinek története van. Ebben a mesefolyamban a bűnös nem kegyelmet kér, hanem azt, hogy elbeszélhesse a történetét. Ezt megtagadni tőle nem lehet. Így kapcsolódnak egymáshoz a történetek, folynak tovább és tovább.

Nem gyereknek való mesék, hanem felnőtteknek szóló állatmesék, úti történetek, szerelmi kalandok, rémhistóriák.

Mi teszi ezt a kiadást magyaroknak érdekessé, különösen értékessé? Az, hogy ez az első teljes és hiteles magyar Ezeregyéjszaka. Prileszky Csilla 15 éves fordítói munkájából keletkezett 8000 oldal könyvbe téve a fordító fiának, Simon Balázsnak a végső simításaival. A versek - a szószerinti fordításból -Tótfalusi István által váltak gyöngyökké.

És Prileszky Csilla úgy halt meg, hogy éppen csak felcsillant előtte a remény, hogy talán megjelenik a műve.

1999-ben megjelent. Szomorú, hogy sem szakmai körökben, sem az olvasók nem igazán figyeltek föl rá. Ez utóbbi megállapítást árnyaljuk azzal, hogy a megjelenés évében az olvasók e könyvet a legjobb magyar műfordításnak választották. Pedig érdekes történetek, a valóságnak és a képzeletnek színes elegye - a fordítónak köszönhetőnek – ragyogó magyar nyelven.

Kicsit drága a 7 kötetes mű, amely az Atlantisz Könyvkiadó gondozásában jelent meg – de nagyon szép, igényes munka kivitelezés szempontjából is. Öröm kézbe venni. Az árra visszatérve: a kötetek önállóan is megvehetők.  Így, ha nem tudunk annyi pénzt áldozni rá, válasszunk ki egy kötetet (beszéljük rá egyik barátunkat, hogy ő meg egy másikat válasszon (☺). Mert különben is, egy átlag olvasó nem fog 7 kötetet elolvasni. Ezt a művet alkalmanként kell levenni a polcról és el kell olvasni pár oldalt, pár történetet – ízlelgetni kell. Olyan, mint egy pohár bor, jólesik néha.

Bővebben: http://www.atlantiszkiado.hu/lista.php?ID_sorozat=12http://www.atlantiszkiado.hu/lista.php?ID_sorozat=12

Az Ezeregyéjszaka meséi, 2007
Atlantisz Könyvkiadó, ISBN: 9789639165144