Szabadi Katalin kiállítása

Helyszín: 
Időpont: 
2010. január 7. 0:00 - csütörtök - 2010. január 24. 0:00 - vasárnap

2010. január 7-től 24-ig látható Szabadi Katalin festőművész kiállítása az Újpest Galériában.

A kiállítást január 7-én 18 órakor Feledy Balázs író nyitja meg.

Az Újpest Galéria és vezetője, Gelléri István sokszínű tárlattal nyitja ezévi programsorozatát, Szabadi Katalin festőművész 2010-re tervezett kiállításai közül az elsőt ugyanis itt láthatják az érdeklődők.

A művész múlt évi rendezvényei, többek között Őze Áron színművésszel rendezett közös emlékestje Szakácsi Sándor színművész tiszteletére, Szabadi Katalin Szakácsi utolsó szerepéhez: Csengey Dénes: A cella című monodrámájához festett sorozatának kiállításával, valamint az országos Kortárs Egyházművészeti Kiállítás Ezüst diplomájának elnyerése, és a Kálmán Imre Múzeumban bemutatott művek nagy sikere nagyban inspirálták őt új képek megalkotására.

A tárlat a művésznő legújabb munkáit mutatja be, életörömöt sugárzó színes képekben láthatjuk jelenlegi életérzését, megújult ars poetikáját. Szabadi Katalin festőművész legtöbb művét álmaiból merítette, álmokból, melyek egységes jelrendszert képviselnek az emberek között.
A képek definiálják az emberi érzéseket; mozdulatokat, illatokat, színeket, alakokat hívnak elő emlékezetünkből, befejezik elkezdett, de félbeszakított álmainkat, kivetítik és feloldják félelmeinket, megválaszolják kérdéseinket.
Szabadi Katalin fiatalon elkötelezte magát a művészi alkotómunkássággal, amely domináns festészeti működése mellett vers- és prózaírói tevékenységében nyilvánul meg. Gyakori kiállító. Képei láttán Juhász Ferenc Kossuth-díjas költő, aki hosszú évek óta kíséri figyelemmel a művésznő működését, az alábbi sorokat vetette papírra: "...Gyönyörű örömmel néztem képeit, az olajszagú gyermeki sötét vérző kúszadék anyag-álmokat, amelyek, mint a megmaradt álom, mint a megfagyott álom, mint a megdermedt álom, mint az anyaggá képződött álom." Pogány Gábor művészettörténész legutóbbi beszédében így vélekedett munkáiról: (...) Az indulat, az érzelem és a mondanivaló együtt hat, és ez tulajdonképpen olyan kevés művésznek adatik meg, hogy egyszerre úgy spontán fel tudja kenni. Én az utolsó ilyen művésznek talán Jackson Pollockot ismertem.

Ez a kiállítás egy egészen különleges művészegyéniséget mutat nekünk." P. Szabó Ernő a Magyar Nemzet LÁT-HATÁS című rovatában méltatta Szabadi festészetét: "Művein egyszerre van jelen a múlt, saját sorsának motívumai, a mindennapi élet és a szakralitás. ... hiszen a fény, a Nap vagy a Hold motívuma jelen van szinte mindegyik alkotáson. Ez a fény a megtisztulás ígérete - feltéve, ha magunk is átéljük azt a drámát, amelyeket az alkotó élt át művei megfestése közben." Farkas Attila művészettörténész számára az alábbiak tűnnek fontosnak: "Ősi sejtelmek, összefüggések tudattalanul vezérelt rendje bontakozik ki képi világában: álom, álmodozás nélkül - látomás, vizionálás nélkül - , transzcendens sejtések, illúziók nélkül. Koppány Zsolt költő A Föld istenei című esszéjében így ír művészetéről: "...képei igazán jó képek, kérik magukat a falainkra, felmelegít, fényt ad, van, mikor fagyaszt, van mikor fénylik, de melegít is, mint mikor az ember csattogó mínuszokban meglátja a ropogó tüzet."

A kortárs magyar képzőművészettel három évtizede foglakozó Feledy Balázs művészeti író egy korábbi megnyitóbeszédében, a Symbol Art Galériában "szuggesztív, mágikus látvány"-nak jellemezte munkáit. A január 7-én 18 órakor kezdődő kiállításmegnyitón újra a neves művészeti író elemzi a művész legfrissebb munkáit.

A művésznő egy korábbi kiállítása a Kolta Galériában volt látható.