A Corvina Kiadó karácsonyi ajánlata

Szép ajándék lehet egy könyv is, a kiválasztásához adunk egy kis segítséget.

Somlai Tibor: Távol és közel – Belsőépítészet a háború után 1945–1970
Ez az album a 2008-ban megjelent Tér és idő című kötet folytatásának tekinthető. A háború után felnövő új nemzedék mesterei az előző kötetben bemutatott művészek voltak. Így az 50-es, 60-as években tervezett bútorok még sokban hasonlítottak a ma már klasszikusnak számító 30-as, 40-es évek modelljeire. Az igények ugyan megváltoztak, de a fellendülő lakásépítés két-három szobás lakásai számára a többfunkciós szobabútorok továbbra is szükségesek voltak. Nagy változást jelentett a nagyüzemi gyártás. A terveknek az új anyagokhoz és gyártási technológiákhoz kellett alkalmazkodniuk. Az új nemzedék tisztában volt azzal, hogy a tömegtermelés nem árt művészi presztízsének. A kiállításokon, melyekből minden szezonban több is volt, előremutató és a kor szellemének megfelelő remek darabok reprezentálták az európai szintű magyar tervezőket. Sajnos a kereskedelem vezetői nem tudták követni a tervezők fejlődését. Így az üzletekben nagyrészt konvencionális, elavult bútorokat láttunk. A mostani kötet a lakásművészeti kiállításokon szereplő egyedi és kis szériás bútorokat, valamint a nagyüzemekben végül gyártásba került termékeket mutatja be, egészen a hatvanas évek végéig.

Somlai Tibor: Tér és idő – Lakásbelsők a két világháború között 1925–1942
Évtizedek tapasztalatait és kutatásait összegzi Somlai Tibor formatervező-belsőépítész ebben a kötetben, amellyel a legkevésbé sem szeretne száraz, tudományos leltárt nyújtani témájáról, noha a megszállott gyűjtőmunka eredményei még a haladók számára is sok meglepetéssel szolgálhatnak. Sorai végigvezetnek a korszak legszínvonalasabb belső terein és számos részletre, finom megoldásra, kuriózumra irányítják rá a figyelmet, melyek fölött különben elsiklik a tekintet. Elsősorban az a tény ösztönözte, hogy bármily népszerű is lett napjainkra a korszak interieurkultúrája, a tervezők többsége továbbra is szinte teljesen ismeretlen. A könyv főszereplője azonban mégiscsak a pazarlóan bőséges illusztrációs anyag: néhol amatőr, jobbára professzionális archív felvételek százai, valamint a tervezés folyamatát is megidéző, tisztaságukkal gyönyörködtető akvarelltervek.

Míg a könyv első része a tervezők legfigyelemreméltóbb munkáit sorakoztatja fel, a második részben egyes bútortípusok, berendezésfajták tematikus gyűjteménye található. A kötetet angol képjegyzék teszi hozzáférhetővé a külföldi olvasók számára, a DVD melléklet pedig virtuális sétára invitál Kozma Lajos Havas-villájába.

Csokoládés édességek kiskönyvtára – 8 kötet díszdobozban
Nyolc könyvecske tele bámulatos csokoládé-receptekkel, ámulatba ejtő színes fotókkal, különleges díszdobozban. A recepteket a Larousse kiadó által felkért francia cukrászok és szakácsok írták. A könyvek tárolására szolgáló doboz apró fiókja saját receptfüzetet rejt, melybe mindenki beleírhatja saját, kedvenc receptjeit. Ajándéknak vagy saját magunk örömére egyaránt kiváló!

A kötetek címei: - Régimódi csokoládék - Jeges csokoládék - Ínyenc csokoládék - Ropogós csokoládék - Csalóka csokoládék - Krémes csokoládék - Elegáns csokoládék - Extravagáns csokoládék - Csokoládés édességek receptfüzete

Frank Júlia: Ínyenckonyha cukorbetegeknek és fogyókúrázóknak
http://www.cseppek.hu/cikk/2961inyenckonyha-%E2%80%93-nemcsak-cukorbetegeknek-fogyokurazoknak-koenyvajanlo

2010. november 30. 12:43 - Csallos Margit, Frank Júlia, Dr. Zanker Zsuzsa: Inyenckonyha cukorbetegeknek és fogyokúrázoknak - 555 recept ©Csallos Margit, Frank Júlia, Dr. Zanker Zsuzsa: Inyenckonyha cukorbetegeknek és fogyokúrázoknak - 555 recept

Hétköznapi élet a görög aranykorban
A Mindennapi történelem sorozat új kötete

Hogyan éltek a nők Athénban vagy Spártában a klasszikus ókorban, Periklész idején? Mennyibe került egy rabszolga? Hogyan válhatott valaki állampolgárrá? Kik voltak a metoikoszok? Miért kedvelték annyira a görögök a lakomákat?

E kötet valóságos időutazás: elénk tárja, hogyan töltötték mindennapjaikat a görög férfiak, nők, gyerekek, a polgárok, az idegenek, a rabszolgák. Róluk szól ez a színes stílusban megírt, érdekes összefoglalás, amelyet gazdag képanyag tesz még élvezetesebbé.

A Hétköznapi élet a görög aranykorban igyekszik feltárni azt a társadalmi ellentmondást, amely egyszerre tűnt barátságosnak és kegyetlennek, újítónak és maradinak, megengedőnek és szigorúnak. Egyszóval bemutatni azt a világot, amelyben megszületett a demokrácia.

A Mindennapi történelem című sorozat arra vállalkozik, hogy felelevenítse egykor volt emberek életét: mindennapjaikat, erkölcsüket és szokásaikat. Szerzői ugyanis azt vállalják, hogy a kis történetek szerves részei a nagy történelemnek.

Prakfalvi Endre–Szücs György: A szocreál Magyarországon
A Stílusok–korszakok sorozat legújabb kötete

Jóllehet a „szocreál” fogalmának tisztázása évtizedek óta viták tárgya, napjainkban is több meghatározása él párhuzamosan. A kötet két művészettörténész szerzője az 1948-as fordulattól az 1950-es évek végéig tartó periódusra, ezen belül a Rákosi korszakra összpontosít. Ebben az időszakban érvényesülnek a magyarországi művészetben az „új korszak” jellegzetességei: a politika legfelsőbb szintjein megfogalmazott és általános érvényűvé tett stiláris, tematikai irányelvek, amelyeket folyamatosan számon kértek a művészektől, valamint a személyi kultusz, a munkásosztály forradalmi harcainak előtérbe helyezése, a politikai és párt propaganda dominanciája, és mindenekelőtt a szovjet példák kritikátlan követése. Az építészetben a klasszicizmus volt a hivatalos körök által ajánlott „mintakészlet”, ezért az építészeket a modernista jegyek továbbélése miatt érte bírálat. Ugyanekkor a festők és szobrászok heroikus küzdelmet vívtak, hogy megleljék a programoknak megfelelő kifejezési formát. Ám összességében a művészet szocreál „kísérlete”, a doktriner elvek kiforratlansága ellenére, vagy éppen azért, nemegyszer valódi képzőművészeti értékeket is felvillantott.

Christopher Dell: Szörnyek könyve avagy a képzelet állatkertje
Az emberi fantázia minden képzeletet felülmúló fantasztikus és bizarr teremtményeinek gyűjteménye.

Írta és a képeket válogatta Christopher Dell művészettörténész, London

Szörnyetegek már az ókori görögök képzeletében léteztek. Azóta minden egyes kultúra létrehozta a maga szörnyeit, s minél többet tudunk meg róluk, annál lenyűgözőbbek lesznek. Képzeletünket benépesítették a farkasemberek, kutyafejű istenek, földönkívüliek, trollok, óriások, ördögök, démonok, vámpírok. A szörnyekről szóló legendák, különleges szokásaik és étrendjük, sebezhetőségük módozatai mára elképesztő sokféleséget alkotnak. Vajon mit árul el az emberről az, hogy ilyen lényekkel népesítette be képzeletvilágát? Miként maradhattak meg tudatunkban évezredeken át, s miért ennyire egyetemes az elterjedésük?

Az egyik lehetséges magyarázat szerint a szörnyeket a lényünk legmélyén rejlő egyetemes természetfeletti érzék hívta életre, az emberi elme szülte. Könyvünk képzőművészeti alkotásokon keresztül mutatja be a különböző korok, földrészek, kultúrák szörnyábrázolásait.

A művészet története
Az ókortól napjainkig 16 kötetben

A sorozat tizenhat gazdagon illusztrált kötetben mutatja be az építészet és a képzőművészet történetét az ókortól napjainkig, kiváló olasz és magyar szerzők tollából. Az utolsó, kiegészítő kötet a magyarországi művészetről nyújt átfogó képet. A kötetek egyes fejezetei műelemzésekkel, valamint egy-egy téma vagy műfaj sajátosságait összefoglaló kitekintésekkel segítik az olvasót az adott korszak megismerésében.

Pierre és Délia Vignes: Nagy képes Füvészkönyv
275 növény leírása és bemutatása

Fák, virágok, gyógyfüvek, örökzöldek

A francia szerzőpár nem mindennapi könyve a hazájukban és Európa különféle vidékein vadon élő növények szépségét tárja az olvasó elé.

A rendkívüli minőségű fényképek szinte megfogható, tapintható módón jelenítik meg a könyvben szereplő 275 virág-, fa- és cserjefaj minden részletét, ideértve a föld alattiakat is. A frissen szedett növénymintákról különleges technikával készített képek hihetetlen pontossággal mutatják meg a leheletfinom formákat és a ragyogó színeket.

Minden nagy képhez leírás tartozik, mely megismerteti az olvasót

- a növény latin nevének jelentésével és eredetével,

- a növény azonosítását segítő növénytani jellemzőkkel, utalva az illusztráción található egyes részekre,

- más növényváltozatokkal, amelyeket kis ábrák illusztrálnak, s amelyekkel együtt 400-ra emelkedik a könyvben bemutatott növények száma,

- a növényeknek túlélésük és szaporodásuk érdekében kifejlesztett, olykor meghökkentő alkalmazkodási képességével,

- a növény és az ember kapcsolatával: a bemutatott faj konyhai, kozmetikai, kertészeti és orvosi felhasználásával.

Koltai Tamás: Színházparadoxon
„Négy évvel ezelőtt kezdtem dialógusokat írni a színházról Denis Diderot Színészparadoxonjának mintájára. Napi eseményekből, bemutatókból, írói, rendezői, színészi, társulati teljesítményekből, színházpolitikai aktualitásokból indultam ki. Igyekeztem a „Mestertől” tanult szórakoztató könnyedséggel, olvasmányosan megragadni a feloldható ellentmondásokat, majd általánosabb, esztétikai és társadalmi kérdésekig eljutni. Szó esik produkciókról, jelenségekről, vitákról, színházi műfajokról, elvekről és utakról, itthon és külföldön. Az ötven tematikus beszélgetés krónika és kritika próbál lenni egyidejűleg. Kritikus vagyok, a polémia nem idegen tőlem. A Népszavában, majd a Kritikában megjelent írások olvastán egyik pályatársam fejcsóválva megjegyezte: „Ez nem két különböző ember, mind a kettő te vagy.” Magam sem tudnám tömörebben summázni a lényeget. (Koltai Tamás)

Vadász Bence – M. Miltényi Miklós: Jujj, ezt már megmondom!
http://www.cseppek.hu/cikk/2925vadasz-bence-m-miltenyi-miklos-jujj-ezt-mar-megmondom-koenyverol

2010. november 25. 20:32 - Vadász Bence & M. Miltényi Miklós: Jujj, ezt már megmondom! ©Vadász Bence & M. Miltényi Miklós: Jujj, ezt már megmondom!

A Tisztaság testvérei: Az állatok és az emberek pere a dzsinnek királya előtt

Keleti források sorozat legújabb kötete

Fordította: Simon Róbert

http://www.cseppek.hu/rendezveny/2868arab-oekologiai-mese-10-szazadbol-koenyvbemutato

Stockholm – Marco Polo
Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím! Hasznos internet oldalak, interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.

Még többet megtudhat: www.corvinakiado.hu

Hirdetés